รวมแนวข้อสอบสาธิต ชุดทักษะการฟัง (เตรียมความพร้อมสอบเข้าป.1 เครือสาธิต,คาทอลิค)

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดแบบฝึกหัดพัฒนาสมาธิ ทักษะการฟังจับใจความ ต่อยอดจินตนาการ ผ่านนิทาน เรื่องเล่าพัฒนาไอคิว ความรู้รอบตัว กว่า 20 เรื่อง รวมแบบทดสอบกว่า 140 ข้อ (พร้อมเฉลย)

Share

Share

เนื้อหาในเล่ม  รวมแนวข้อสอบสาธิต  ผ่านนิทานหรรษา เรื่องเล่าแสนสนุก ความรู้รอบตัวเสริมภูมิปัญญา เรื่องเล่าฝึกคิดต่อยอดจินตนาการ  เรื่องเล่าพัฒนาทักษะการฟัง > รับรู้ > ประมวลผลการคิดอย่างเป็นระบบ วัดผลด้วยแบบทดสอบท้ายเรื่องกว่า 140 ข้อ  ( พร้อมเฉลย ) ทั้งถ่ายทอดเทคนิคการเล่าเรื่อง การฟังและจินตนาการตามให้สนุก

Powered by MakeWebEasy.com