รวมแนวข้อสอบสาธิต คาทอลิค ชุดทักษะการฟัง เล่ม1 (เตรียมความพร้อมสอบเข้าป.1 เครือสาธิต, คาทอลิค)

ชุดแบบฝึกหัดพัฒนาสมาธิ ทักษะการฟังจับใจความ ต่อยอดจินตนาการ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด รอบรู้สมวัย ผ่านนิทาน เรื่องเล่าพัฒนาไอคิว ความรู้รอบตัว กว่า 20 เรื่อง รวมแบบทดสอบกว่า 140 ข้อ ( พร้อมเฉลยท้ายเล่ม )

Share

Share


เนื้อหาในเล่ม

รวมแนวข้อสอบสาธิต 


ผ่านนิทานหรรษา เรื่องเล่าแสนสนุก ความรู้รอบตัวเสริมภูมิปัญญา เรื่องเล่าฝึกคิดต่อยอดจินตนาการ
เรื่องเล่าพัฒนาทักษะการฟัง > รับรู้ > ประมวลผลการคิดอย่างเป็นระบบ

วัดผลด้วยแบบทดสอบท้ายเรื่อง ( แนวข้อสอบครบเครื่องทุกสนาม ) กว่า 140 ข้อ  ( พร้อมเฉลยท้ายเล่ม )
ทั้งถ่ายทอดเทคนิคการเล่าเรื่องให้ผู้ปกครอง เทคนิคการฟัง และจินตนาการตามให้สนุก

Powered by MakeWebEasy.com